Markedskommentar 02.09.19

Markedskommentar 02.09.19

Den sovende giganten har reist seg

Verden har aldri opplevd en økonomisk vekst som Kina har hatt de siste 25 årene. Kina har vært den største driveren av økonomisk vekst globalt de siste 2 tiårene, Kinas andelen av global BNP har økt fra rundt 2,5% i 1995 til dagens 15% og illustrerer hvor massiv veksten i landet har vært. (Se graf) Landet er på andreplass over land rangert på BNP, kun slått av USA som utgjør i overkant av 24% av global BNP. Det er ikke mange år til verdens største økonomi er Kina, projeksjoner gjort av Bloomberg viser at dette kan være virkeligheten allerede i 2031.

Den enorme veksten i landet har nå ført til stor konflikt mellom de to stormaktene USA og Kina og handelskrigen mellom de to partene har preget finansmarkedene det siste året. Konflikten med Kina handler om at USA har flyttet for mye produksjon og innovasjonskapasitet til Kina, og gjort seg svært avhengig av Kina for kritiske deler som teknologi og mineraler mm. Det amerikanske handels-underskuddet mot Kina har også økt kraftig de siste 10 årene. Målet til Trump er derfor å få flyttet produksjon tilbake til USA, og for amerikanske bedrifter å bygge opp teknologi og produksjonskapasitet igjen. Kina har også dratt nytte av å bli klassifisert som fattig land når det ble medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Det førte til at Kina kunne subsidiere varer og tjenester for å beskytte eget næringsliv. Selv om Kina på mange måter fremdeles er fattig er det også hjem til mange av verdens største teknologiselskaper. Derfor mener USA (og andre land) at Kina ikke lenger skal kunne dra nytte av denne særbehandlingen.

Kina ønsker imidlertid ikke å skrive under på en handelsavtale hvor de føler at de ikke blir sett på som likeverdig motpart. Får å analysere Kina i dagens marked så må man kjenne landets historie. Hundreåret fra 1850 til 1950 blir sett på som ydmykelsens hundreår i Kina. Da tapte de stort sett alle krigene de var involvert i enten det var mot europeiske land, USA eller Japan. Som følge av dette mistet de også kontroll over store landområder. Etter Maos mislykkede forsøk på å gjennomføre en planøkonomi skjøt økonomi fart med Deng Xiaopings lederskap. Dagens leder Xi Jinping har befestet sin rolle som ubestridt leder og kan nå sitte som leder på livstid. Med sitt enorme infrastrukturprosjekt Belt and Road ønsker han å knytte hele verden til seg som handelspartnere med Kina.