Markedskommentar 19.08.19

Markedskommentar 19.08.19

Renter til besvær

Norges bank hadde møte i forrige uke og som ventet ble styringsrenten holdt uendret på 1,25 prosent. Dette var ventet av alle, og spenningen lå i hva sentralbanken sa om mulige rentehevinger fremover. Den siste rentebanen som Norges Bank offentligjorde indikerer en høy sannsynlighet for en renteheving i september. Uttalelsene fra Norges Bank ga oss en beskrivelse av det økonomiske bildet som ventet, nemlig at det meste har gått om lag som man spådde. Veksten i norsk økonomi forsetter, og arbeidsledigheten holder seg lav. Inflasjonen har riktignok vært litt lavere enn ventet, men er fortsatt nær målet. Særlig to ting har utviklet seg annerledes enn forventet; kronen er svakere enn ventet og eskaleringen i handelskonflikten og usikkerheten om Brexit kan dempe veksten her hjemme. De to balanserer hverandre og Norges Bank konkluderer dermed med at utsiktene for rentesettingen fremover er lite endret, men at det internasjonale bildet gir økt usikkerhet for styringsrenten fremover. Norske økonomer har brukt tiden etter rentemøte til å tolke om dette betyr at det blir renteøkningen i september eller ikke. Halvparten mener at siden renteutsiktene var lite endret så innebærer det at renten blir hevet i september siden rentebanen legger opp til det. Den andre halvparten mener igjen at siden sentralbanken ikke eksplisitt varslet renteheving på forhånd så avvek man fra tidligere praksis og at det dermed ikke blir heving i september.

Som vi har pekt på tidligere i denne spalten, Norge er nå et av de få landene hvor den renten settes opp og ikke ned. Mens farten i den globale økonomien faller så har veksten i den norske økonomien vært bra. Dette er balansegangen som Norges Bank må ta før de gjør sitt valg på neste rentemøte i september.