Markedskommentarer

Markedskommentarer

Utdrag fra ukerapport 29. april 2019

Solid amerikansk vekst i første kvartal

IMF nedjusterte sine vekstprognoser i april for 2019 fra 3,5% til 3,3%. Det er usikkerheten rundt handelskonflikten mellom USA og Kina og svak vekst i Europa som bidro til denne nedjusteringen. Derfor var det nok overaskende for mange å se de sterke BNP-tallene fra USA på fredag. Amerikansk BNP steg med hele 3,2 prosent (annualisert) i 1.kvartal i år, og slo dermed konsensusforventningen på 2,0 prosent med solid margin. Men ser man på detaljene bak den overraskende sterke topplinjeveksten, så ser det langt svakere ut. Mange bedrifter økte sine lageroppbygging i første kvartal som en forsikring mot opptrapping av handelskonflikten. Justert for dette så var den underliggende veksten mer beskjeden og veksten i USA fremover ventes å bli mer dempet ettersom effekten av skattekuttene får mindre effekt.

Denne uken avholder sentralbanken (Fed) i USA nytt rentemøte, men det er ikke ventet noe endring i styringsrenten. For alle makroøkonomer og finansmarkeder vil arbeidsmarkedsrapporten fra USA på fredag være det desidert viktigste som skjer denne uken. Sysselsettingen er ventet å stige med nesten 200,000 i april. Fokus vil imidlertid være om det stramme arbeidsmarkedet viser tegn på sterkere lønnsvekst. Svakere inflasjon enn ventet gjorde at sentralbanken tidligere i år gjorde helomvending og indikerte at neste endring i renten ville bli en rentenedgang i stedet for renteheving som antatt. Skulle lønnsveksten bli sterkere enn ventet vil det kunne gi sentralbanken litt uro for at inflasjonstrusselen ikke er helt borte allikevel.