Markedskommentarer 04.12.17

Markedskommentarer 04.12.17

OPEC forlenger kuttene

Sist uke møttes OPEC og dets allierte i Wien. Landene ble enige om at produksjonskuttene skal vare ut 2018. Forlengelsen av varigheten på kuttene med ytterligere ni måneder var ventet, utvidelsen om at de tidligere utelatte landene Libya og Nigeria også blir påført begrensninger overrasket. Libya og Nigeria gikk med på et samlet tak i produksjonen på 2,8 millioner fat per dag. Det høyeste produksjonsnivået i 2017 har til nå vært 1,01 millioner fat per dag for Libya og 1,77 millioner fat per dag for Nigeria. Denne uken publiserer Bloomberg estimat for hva disse landene produserte i november. Fokus vil nå bli rettet mot etterlevelse av restriksjonene. Hedgefond har tiltro til OPEC, posisjoneringen i fremtidskontrakter på WTI (amerikansk lettolje) skiftet til å være den mest positive siden februar. Denne endringen var særskilt drevet av en reduksjon i shorting (salg av lånte verdipapir med det formål om senere å kjøpe dem tilbake, ved shorting profitterer investoren på prisnedgang). Kontrakter som vil profitere på prisnedgang falt med 39 prosent, kontrakter som vil profitere på en oppgang økte med 6,5 prosent. Saudi Arabias energiminister Khalid Al-Falih utalte nylig at gruppen vil opprettholde kuttene inntil global produksjon står i stil med etterspørsel. En slik uttalelse bidrar til et positivt syn på olje som investorer aggregert gir uttrykk for.

Tilbud fra andre aktører enn OPEC, øker. Antall rigger i USA økte forrige uke til 749 ifølge Baker Hughes, økningen var drevet av 4 nye rigger i Permian. Nå som OPEC og ikke-OPEC medlemmer har blitt enige om å utvide produksjonskuttene vil fokuset i oljemarkedet fremover være global etterspørsel og aktiviteten fra amerikanske skiferaktører. Aktiviteten til amerikanske skiferaktører kan bli holdt tilbake av flere faktorer; backwardation (en situasjon der fremtidskontrakter med kort kontraktsperiode er dyrere enn kontrakter med lengre varighet), som gjør at finansielt sofistikerte amerikanske produsenter ikke kan få bedre betalt for oljen ved å selge den i fremtiden, samt et krav fra aksjonærer om at selskapene ikke skal gå i tilsvarende kraftige underskudd som det som ble tilfellet etter at prisene kollapset tidlig i 2016.

I USA jobbet Senatet denne helgen inn i de sene nattetimer. Natt til lørdag stemte Senatet for en ny skattelov. Det ble blant annet stemt for å redusere selskapsskatten i USA fra 35 prosent til 20 prosent. Skatteloven ble vedtatt med knappest mulig margin: 51 stemte ja og 49 stemte nei. Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av 1 500 milliarder dollar over en tiårsperiode. Forslaget som er vedtatt i Senatet må harmoniseres med forslaget som er vedtatt i Representantenes Hus før skattereformen kan tre i kraft. Det er anslått at effektene på amerikansk økonomi av skattelettelsene vil være positive men begrensede siden skattekuttene i all hovedsak kommer de høytlønnede til gode og fordi kapasitetsutnyttelsen allerede er høy. Sist uke fikk vi tallene for amerikansk BNP, årsveksten i tredje kvartal var hele 3,3 prosent.