Markedskommentarer 06.11.17

Markedskommentarer 06.11.17

Optimisme i oljemarkedet

Markedsaktører er optimistiske til utsiktene til oljeprisen dersom posisjonering legges til grunn. Antall utestående kontrakter som vil profitere på en oppgang i brent er nå på det høyeste nivået siden tidsseriens oppstart (data fra Bloomberg, serien starter i 2011). Økende signaler fra OPEC om utvide kutt bidrar til optimismen. Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman uttalte nylig i et intervju at han ‘’selvsagt’’ ønsker å utvide kuttene inn i 2018 for å stabilisere markedet. Iraks oljeminister Jabbar al-Luaibi uttrykte at han vil støtte en utvidelse av produksjonskutt i ytterligere ni måneder. Oljeprisen gjorde et hopp mandag morgen på nyheter fra Saudi-Arabia. I helgen ble elleve prinser og et titalls tidligere ministre arrestert av landets nye antikorrupsjonskommisjon. Kommisjonen er ledet av Mohammed bin Salman. Kronprinsen var allerede oppfattet som leder av landets oljepolitikk, men dagens prisoppgang kan tyde på at markedet oppfatter en konsolidering av makt som positivt for mulige utvidelser av kutt.

En annen medvirkende årsak til optimismen rundt oljeprisen er tegn på at amerikanske produsenter reduserer aktiviteten. Amerikanske aktører innen skiferolje stengte åtte rigger sist uke, dette var den største reduksjonen siden mai 2016. Vi er nå i rapporteringssesongen for Q3, kommentarer omkring utsiktene for investeringer til integrerte oljeselskaper for 2018 har så langt vært begrensede. Selskapers veiledning for kapitalutgifter og investeringer for 2017 er holdt flat eller justert svakt ned.

Videre har globale trekk i lager gjort investorer begeistret. Tall fra det amerikanske energidepartementet indikerer at globalt forbruk av olje er høyere enn produksjonen, lagertrekk blir en konsekvens av dette. Sterk global vekst og forstyrrelser i tilbud er viktige faktorer i det investeringsbanken Barclays kaller det mest konstruktive miljøet for priser siden 2014.