Markedskommentarer august

Markedskommentarer august

Aksje- og rentekommentarer for august 2021

Aksjemarkedet

Den gode stemmingen på børsene vedvarer og vi kan huke av nok en måned med positiv avkastning for verdensindeksen. Negative nyheter, det være seg bekymringer om fremtidig vekst, politisk risiko eller frykt for høyere renter, får stadig mindre og mindre effekt på aksjekursene. Investorene har lært at det er «buy-on-dips» som gjelder, og nedturene blir derav mindre både i varighet og størrelse. Verdensindeksen steg 2,6 % i lokal valuta, men en styrket norsk krone gjorde at oppgangen ble 1,8 % målt i norske kroner. De lange rentene holdt seg relativt stabile i løpet av måneden, noe som medførte at både vekst og verdiaksjer steg. Sterkest var imidlertid teknologiaksjene med NASDAQ opp 4 % etter at sektoren har levert gode regnskapstall for andre kvartal 2021.

Oslo børs steg 0,6 % i august, og var således ikke blant de sprekeste. Børsen var fortsatt preget av feriemodus med lav likviditet, og det var resultatrapportene for andre kvartal som var den største driveren for selskapene.

 

Rentemarkedet

Markedet priser nå fullt inn at Norges Bank vil heve renten i september med 25 rentepunkter, og stor sannsynlighet for ytterligere en tilsvarende renteøkning i desember. Totalt sett priser markedet inn 5 kommende renteøkninger. Dette er 1 mindre enn Norges Banks eget anslag. De fleste øvrige sentralbankene i verden vil i motsetning avvente renteøkninger noe til de ser at økonomien har kommet godt tilbake etter koronasjokket. Behovet for ultralave renter synes imidlertid å ikke være evigvarende. De lave rentene har ført til høye boligpriser og et høyt priset aksjemarked. Gjeldsnivået begynner også å bli høyt, og det synes som det er enighet om at vi har sett rentebunnen for denne gang. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har steget og beveger seg fra 0,32 % til 0,42 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 1,00 % til 1,11 %, mens 10 års swap rente stiger fra 1,49 % til 1,56 %. NOK har styrket seg gjennom måneden; EURNOK beveger seg fra 10,48 til 10,26, mens USDNOK synker fra 8,83 til 8,69 ved månedsslutt.

I løpet av august har det norske kredittmarkedet våknet til liv igjen med flere nye emisjoner. Ved utgangen av august er det utstedt nye høyrenteobligasjoner for over 54 milliarder kroner så langt i år. Dette er nær dobbelt så høyt volum som på samme tid i fjor. Det sterke markedet fortsetter med god likviditet i annenhåndsmarkedet og fortsatt fallende kredittpåslag. Også for norske banker falt kredittpåslagene noe gjennom måneden. Markedet har så langt i år vært svært stabilt, men vi utelukker ikke at vi gjennom høsten kan se noe høyere risikopremier. Vi har over tid vært negativ til både lang kreditt- og rentedurasjon. En økning i risikopremien kan imidlertid åpne muligheten for å bytte ut obligasjoner med kort løpetid.