Markedskommentarer juli

Markedskommentarer juli

Aksje- og rentekommentarer for juli 2021

Aksjemarkedet

Gullrekka fortsetter og vi kan notere sjette måneden på rad med oppgang for verdensindeksen. Selv om den raske spredningen av Delta-varianten har skapt litt turbulens, gjør fallet i lange renter at TINA (There Is No Alternative) og FOMO (Fear Of Misising Out) blir gjeldende igjen. I lokal valuta steg verdensindeksen 0,5 %, men ei svak norsk krone gjør at avkastningen ble 2,5 % målt i norske kroner. Lavere lange renter gjør også at vekstaksjer er i vinden igjen, og de amerikanske børsene med FAANG-aksjene i spissen ledet an oppgangen. De asiatiske børsene var soleklart svakest. Hang Seng indeksen var ned over 10 % etter at kinesiske myndigheter regulerer undervisningssektoren. Goldman Sachs har estimert at industriens årlige inntjening på 100 mrd. dollar kan bli redusert til under 25 mrd.  dollar etter at de private selskapene skal få status som «nonprofit-organizations».

Oslo børs steg 1,2 % på en sommerstille børs. Også her var det vekstaksjene som stod for oppgangen med Nordic Semiconductor og Tomra i spissen. I tillegg til ett bra klima for vekstaksjer leverte de også bedre resultat for andre kvartal enn hva analytikerne hadde ventet.

Rentemarkedet

Som mange ganger tidligere de siste årene var årets juli en rolig måned i finansmarkedene, og de fleste markedene hadde kun mindre bevegelser med unntak av de asiatiste børsene (kommentert over). Oslo Børs endte måneden positivt, og markedet priser nå inn renteøkning fra Norges Bank kommende høst. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har steget og beveger seg fra 0,20% til 0,32%. 2 års swap rente har kommet ned fra 1,04% til 1,00%, mens 10 års swap rente faller fra 1,68% til 1,49%. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 10,21 til 10,48, mens USDNOK stiger fra 8,61 til 8,83 ved månedsslutt.

I det norske og det nordiske kredittmarkedet har juli vært en rolig og stabil måned med lite aktivitet. Bankene er nå i ferd med å presentere sine tall for 2. kvartal. Vi forventer forbedrede rentemarginer som følge av lavere finansieringskostnader, i tillegg til lavere tap enn forventet. Dette vil være med på å styrke egenkapitalen ytterligere, og med stigende renter utover høsten ligger det til rette for gode måneder for norske banker. Kredittpåslagene for norske banker er omtrent på stedet hvil gjennom juli. Også i høyrentemarkedet roet det seg betraktelig ned i juli etter noen hektiske måneder. Det er fortsatt en attraktiv prising av nordisk høyrente sammenlignet med prisingen i Euro markedet. Vi forventer økt aktivitet i primærmarkedene igjen utover i august, og historisk sett er sensommeren og tidlig høst gode måneder for høyrenteobligasjoner. Mange investorer vender tilbake fra ferien med positiv kontantbeholdning, og vil være klar for å delta i nye emisjoner.