Markedskommentarer mai

Markedskommentarer mai

Aksje- og rentekommentarer for mai 2021
 

Aksjemarkedet

Mai ble fjerde måneden på rad med oppgang for aksjemarkedene. I lokal valuta steg verdensindeksen 1,5 %, men en svak norsk krone gjorde at avkastningen målt i norske kroner ble en oppgang på 3,7 %. Oppgangen var jevnt fordelt på regioner og sektorer med unntak av teknologisektoren i USA, hvor Nasdaq falt 1,5 % i løpet av måneden. Vaksinene fungerer, smittetallene er på vei ned og aktiviteten er på vei tilbake. På den andre siden har vi høy inflasjon, det er flaskehalser i økonomien med leveringsproblemer, samt at bedrifter melder om at de sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Oslo børs steg 2,8 % etter nok en bra måned for råvarer og olje. Oljeprisen steg 4,2 % i mai og ett fat nordsjøolje kostet 69,5 dollar ved utgangen av måneden. I oljemarkedet kom det to nyheter i slutten av måneden som er verdt å merke seg. I Nederland har en domstol dømt Shell til å kutte karbonutslippene sine med 45 % i kampen mot klimaendringer. Den andre nyheten er at klimaaktivistene Engine no. 1 har fått styreplasser i oljegiganten ExxonMobil, som vil jobbe for å dreie selskapets aktiviteter vekk fra fossilt brensel.

 

Rentemarkedet

Spørsmålet markedet stiller seg nå er om oppgangen i inflasjonen er midlertidig eller varig. Hvis vi får et langvarig inflasjonssjokk vil sentralbankene føle økt press for å øke rentene raskere og tidligere enn hva man egentlig ønsker. I Norge forventer Norges Bank den første renteøkningen til høsten, mens den amerikanske sentralbanken, FED, ønsker å holde nullrenter ut 2023. FED har også uttalt at de kan akseptere at inflasjonen er midlertidig noe høyere for en periode. Vi har over tid vært positive til obligasjoner med kort rentedurasjon, og økte renter vil gi økte løpende kupongrenteutbetalinger. Fokuset nå er imidlertid om selskapene klarer å få de økte kostnadene over til forbrukerne, og hvor høy rente de eventuelt vil tåle før de får problemer. Enn så lenge er det kun mindre bevegelser i rentene. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har falt og beveger seg fra 0,30% til 0,24%. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,84 % til 0,90 %, mens 10 års swap rente stiger marginalt fra 1,78 % til 1,80 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 9,99 til 10,17, mens USDNOK beveger seg sidelengs fra 8,30 til 8,32 ved månedsslutt.

I det norske kredittmarkedet er situasjonen meget stabil. Bankene fortsetter å levere solide resultater og bygger stadig mer egenkapital. Norske banker leverte en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på hele 10,4 % i første kvartal. Det var ingen nye utstedelser av fondsobligasjoner fra disse i mai. Etter noen måneder med fallende kredittpåslag for obligasjoner utstedt av norske banker har disse flatet ut i det siste. Vi forventer også stabile kredittpåslag fremover. I markedet for høyrenteobligasjoner er det god aktivitet. Vi ser fortsatt verdi i norske høyrenteobligasjoner og disse betaler stadig om lag 300 rentepunkter mer enn tilsvarende europeiske.