Markedskommentarer mai

Markedskommentarer mai

Mørk mai

Mai måned ble den første måneden med global børsnedgang i 2019. Globale aksjer og aksjer fra fremvoksende økonomier falt rundt 6 prosent i lokal valuta, mens Oslo børs falt rundt halvparten. Oljeprisen falt rundt 15 prosent i mai. Grunnen til at aksjer falt og at investorer flyktet til sikre renteplasseringer er at USA trappet opp handelskrigen mot både Kina, og startet en ny front mot Mexico. Fredagens varsel om toll på import fra Mexico bidro til et kraftig fall i den mexicanske valutakurs, og forsuret stemningen i finansmarkedet ytterligere. 80% av Mexicos eksport går til USA, og 5% toll vil ramme såpass hardt at Mexico må starte forhandlinger. Men verre er det at handel blir brukt til å fremme andre formål og det gjør at de som skal forhandle med USA om handel ikke vet om de kan stole på at amerikanerne står ved det som blir avtalt. «I’m a tariff man» skrev Trump i en tweet i desember.

Økt handelskonflikt betyr mindre handel, og dette har gjort at oljeprisen har falt kraftig, fra en topp i år på USD 74,5 den 24. april til rundt USD 62 pr fat. Svakere vekst i verdenshandelen svekker også veksten i Kina, og den siste undersøkelsen fra kinesiske industribedrifter viste et fall i aktivitet til 49,4 i mai, ned fra 50,1 i april. Når indeksen er under 50 indikerer det at industrien som helhet avtar. Tidligere i år nedjusterte Kina sitt anslag for vekst i år til et sted mellom 6%-6,5%. En opptrapping av handelskrigen vil svekke veksten vesentlig.

Vi er sent i konjunktursyklusen og da er verdensøkonomien sårbar for sjokk. Handelskrig er helt klart et slikt sjokk. Grafen under viser globalt bilsalg og som vi ser har bilsalget falt kraftig det siste året. Det har tidligere falt tilsvarende eller mer kun under finanskrisen. Nedgangen i antall biler solgt er den nest-største i historien, og endringen i prosent er også den nest-største i nyere tid. Ytterligere opptrapping av ulike handelskriger vil ikke gjøre noe for å bedre dette. Tvert imot vil tempo i verdensøkonomien kunne falle merkbart fremover.