Markedskommentarer

Markedskommentarer

Utdrag fra ukerapport 4. februar 2019

Jekyll and Hyde

Forrige uke varslet den amerikanske sentralbanken at de ville være mer forsiktig med rentesettingen fremover. Sentralbanksjef Jerome Powell sløyfet ordlyden om at de ville øke renten flere ganger i år. Denne uttalelsen stod i sterk kontrast til uttalelsen fra oktober da sentralbanksjefen fastslo at økonomien var ‘’en lang vei unna’’ et nivå på renten som ville medføre en utfordring for den økonomiske veksten. Helomvendingen indikerer at sentralbanken ikke er bekymret for kraftig prispress i denne økonomiske oppgangsperioden.

Amerikansk arbeidsmarked har vært knallsterkt. Fredagens tallslipp viste en vekst i sysselsettingen på 304 000, de siste tre månedene har jobbveksten vært 241 000 i gjennomsnitt. Dermed nådde arbeidsmarkedet en ny milepæl – 100 måneder på rad med lønnsvekst. Aldri tidligere har amerikansk økonomi hatt en så vedvarende og langvarig strøm av nye arbeidere. Flere ganger tidligere har arbeidsmarkedet nærmet seg 50 måneder på rad med vekst, det at vi nå har mer enn doblet den tidligere lengste, vedvarende veksten i sysselsettingen illustrerer hvor tøff finanskrisen var. Nesten 10 millioner mistet jobben under den kraftigste resesjonen siden den store depresjonen.

Til tross for et svært sterkt arbeidsmarked er lønnsveksten relativt begrenset. Årsveksten i timelønninger er nå 3,2 prosent, dette er godt under lønnsveksten i tidligere konjunkturoppgaver. Med begrenset lønnsvekst forblir inflasjonen moderat.

Markedet har både tatt innover seg uttalelsen til sentralbanksjefen og er til en viss grad enig med Powell når det gjelder retningen på rentebevegelsen. Før nervøsiteten og frykten for alvor materialiserte seg i fjor høst priset markedet inn minst én renteoppgang før utgangen av 2019. Nå derimot handler rentekontrakter på en slik måte at det er mer sannsynlig med en lavere enn en høyere rente ved utgangen av året.

USA - Nord-Korea
Det er kontakt mellom myndighetene i USA og Nord-Korea. Lørdag bekreftet den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson at de tester Pyongyangs appetitt på samtaler, amerikanerne vil finne ut om Nord-Korea er villige til å forhandle om å oppgi sitt atomprogram. Trump undergravde kommentarene ved å tvitre at Tillerson ‘’kaster bort tiden sin,’’ presidenten la til ‘’spar energien din, Rex.’’

Markedsdata
Fredag denne uken får vi tallene som av mange oppfattes som månedens høydepunkt. Amerikansk sysselsetting vil være påvirket av stormene Harvey og Irma, det er forventet at 85 000 sluttet seg til arbeidsmarkedet i september sammenlignet med 156 000 i august. Onsdag denne uken skal Yellen tale, kommentarer omkring hvordan sentralbanksjefen tolker svake inflasjonstall blir av særskilt stor interesse. Fredag fikk vi inflasjonstall fra USA, den årlige prisveksten der volatile komponenter er utelatt viste 1,4 prosent, dette var svakere enn ventet. Fed hevder hardnakket at rentene skal opp i desember, markedet priser nå inn en sannsynlighet på omkring 70 prosent for at dette vil skje.