SpareBank 1 med storsatsing på sparing og plassering

SpareBank 1 med storsatsing på sparing og plassering

SpareBank 1 forener kreftene i en felles storsatsing på spare- og plasseringsområdet. SpareBank 1 Kapitalforvaltning blir en viktig brikke i satsingen.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning blir nemlig en del av det nyetablerte selskapet SpareBank 1 Forvaltning, som er SpareBank 1-bankene og LO sin kraftsamling på spare- og plasseringsområdet.

– Vi er stolte av å være en del av Norges kanskje mest spennende sparesatsing akkurat nå. Med den nye eierstrukturen og et samlet kompetansemiljø skal vi bygge videre på og videreutvikle det vi kan best, nemlig å skape god risikotilpasset avkastning til kundene våre, sier Stig Arne Pettersen, konstituert daglig leder i SpareBank 1 Kapitalforvaltning.

Styrker sparesatsingen med nye fond og oppkjøp
Nylig ble det kjent at SpareBank 1 Forvaltning etablerer SpareBank 1-fondene og kjøper forvaltingshuset SR-Forvaltning. Kundeorientering, stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av SpareBank 1-bankenes distribusjonskraft står sentralt i satsingen.

Nå rigges det for kraftig vekst i et voksende sparemarked.

–  SpareBank 1 representerer er Norges nest største finansgruppering. Det er veldig spennende at all aktivitet innenfor spare- og plasseringsområdet samles i ett selskap. Vi har stor tro på at fagmiljøene kommer sammen og gjensidig styrker hverandre. Som en erfaren kapitalforvalter skal vi i SpareBank 1 Kapitalforvaltning ta med oss all vår kompetanse til bordet, fortsette å skape gode kundeopplevelser og satse videre med uforminsket styrke, sier Pettersen. 

Ronni Møller Pettersen leder SpareBank 1 Forvaltning
Arbeidet med etableringen av det nye selskapet har pågått siden i vår, under ledelse av Ronni Møller Pettersen. Han blir nå det nye selskapets toppsjef. Møller Pettersen (53) kommer fra stillingen som konserndirektør for innovasjon og marked i SpareBank 1 Nord-Norge, hvor han også har vært konserndirektør for salg og kunderelasjoner.

– Jeg føler meg heldig som får lede en uhyre kompetent organisasjon innenfor et svært viktig område. Nå blir målet å skape markedets beste kundeopplevelser, og å ta en ledende rolle innenfor spare- og investeringsområdet, sier Møller Pettersen.