Thomas Nielsen ansatt i SpareBank 1 Kapitalforvalting

Thomas Nielsen ansatt i SpareBank 1 Kapitalforvalting

Thomas Nielsen (38) er ansatt som forvalter i SpareBank 1 Kapitalforvaltning og vil bygge opp og forvalte aksjefondet i det nyetablerte virksomhetsområde med egne rentefond og aksjefond.

Nielsen har 15 års erfaring fra finansbransjen og kommer fra stillingen som aksjeforvalter i Odin Forvaltning. Han har tidligere bakgrunn som aksjeanalytiker i meglerhusene Pareto, Kaupthing, Fondsfinans og Carnegie.


- Jeg kjenner godt til kvaliteten og kompetansen i SpareBank 1- systemet, og rammebetingelser for å starte nytt aksjefond er optimale. Jeg har alltid likt å tenke annerledes for å finne gode investeringer, og med et mandat som dette ser jeg dette som en unik mulighet jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Nielsen.

- Investeringsfilosofien i aksjefondet vil være basert på å velge aksjer gjennom grundige kvalitative og kvantitative selskapsanalyser. Vi ønsker at fondet skal ha en offensiv vinkling, og Thomas har en fundamental tilnærming og representerer et tankesett som vil være midt i blinken til profilen vi ønsker på dette fondet. Vi er veldig fornøyd med at Thomas har takket ja til jobben og er trygg på at han vil bygge opp fondet på en god måte, sier administrerende direktør Alf Kåre Karoliussen i SpareBank 1 Kapitalforvaltning.

- Selskapet ønsker å styrke sin posisjon mot både det institusjonelle kundesegmentet og det digitale sparemarkedet som i hovedsak betjenes med verdipapirfond. Etablering av nytt virksomhetsområde med egne rentefond og aksjefond er et virkemiddel for å nå dette kundesegmentet, sier Karoliussen.

Høsten 2017 fusjonerte SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning og Allegro Kapitalforvaltning og etablerte SpareBank 1 Kapitalforvaltning. Selskapet er heleid av SpareBank 1 Markets og har en forvaltningskapital på 13 milliarder kroner i diskresjonære mandat.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har samarbeidsavtaler med de fleste av bankene i SpareBank 1-alliansen, og selskapets forvaltningsløsninger benyttes overfor kundegrupper som har behov for en langsiktig kapitalforvaltning. Kundene er hovedsakelig formuende privatpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlige institusjoner.

Trondheim, 10. august 2018

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Alf Kåre Karoliussen i SpareBank 1 Kapitalforvaltning tlf. 915 65 760