Overvåkning

Forvalterteamet følger kontinuerlig utviklingen i porteføljene.

Uavhengig om man er investert i ETF'er, aktivt forvaltede fond eller direkte investert i aksjer eller obligasjoner kreves det at porteføljen kontinuerlig overvåkes. Forvaltningsteamet i SpareBank 1 Kapitalforvaltning, ledet av investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad, sørger for en kontinuerlig evaluering og vurdering av investeringene i våre porteføljer.

Det å hver dag følge utviklingen i markedene, og analysere investeringenes utvikling og forventede utvikling, er en av de mest tidkrevende jobbene for en investor. Det er gjerne ofte også hovedgrunnen til at en kan ønske å sette bort investeringene til en profesjonell forvalter. Forvalterne i SpareBank 1 Kapitalforvaltning har lang erfaring fra verdipapirmarkedene, og det har også vært en meget god kontinuitet på forvaltersiden i selskapet, noe som gjør at avkastningshistorikken selskapet kan vise til er knyttet til de samme personene som i dag forvalter porteføljene.

Tilnærmingen til markedet, og også valg av verdipapir det investeres i, er i stor grad påvirket av vårt markedssyn. Markedssynet blir utarbeidet av vår Investeringskommité som har eksistert siden 2002.