Bør man selge unna investeringer i russiske selskaper?

Russlands invasjon av Ukraina har vekket store reaksjoner internasjonalt og utløst sterke sanksjoner mot Russland.

Moskva.jpeg

21. februar 2022 besluttet Russland og president Vladimir Putin å anerkjenne de to Ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, og 24. februar startet Russland en invasjon av Ukraina. Dette har vekket store reaksjoner internasjonalt og utløst sterke sanksjoner mot Russland.

I løpet av helgen har regjeringen sagt at de vil at Oljefondet skal fryse russiske investeringer og har gitt de en frist på to uker for å komme med en plan om hvordan de skal selge ut eksisterende investeringer.

Vår forpliktelse om å følge Oljefondets investeringsunivers består, og vi vil følge tett med på Oljefondets implementering av dette. Vi vil bruke den makten som ligger i å investere våre kunders midler til å oppnå best mulig resultat. Samtidig vil vi også ha en fornuftig tilnærming til hvordan et eventuelt salg av russiske aksjer skal skje, for å redusere tapet for deg som kunde.

Russland utgjør på ingen måte noen stor del av porteføljene, men vi har kontaktet fondsforvalterne angående disse selskapene. Russiske aksjer utgjør i overkant av 0,4% av referanseindeksen for globale aksjer. Russland er klassifisert til å være et fremvoksende marked, og med vår overvekt i fremvoksende markeder hadde vi en liten overvekt i Russland, som før invasjonen utgjorde ca 0,5% av vår globale aksjeportefølje. På grunn av nedsalg i fondene er andelen nå vesentlig lavere. To av våre fondsleverandører, Storebrand og KLP, har allerede besluttet å selge ut alle russiske investeringer, og flere er ventet å komme etter.