Råvarepriser til værs

Konflikten mellom Russland og den vestlige verden om Ukraina spisser seg ytterligere til. USA og Storbritannia meldte forrige uke at de vil stoppe handel av russisk olje. Russland svarte tilbake med å forby eksport av teleutstyr, medisinvarer, kjøretøyer, landbruksvarer og ulike elektronikkvarer.

stocks.jpeg

Krigen har så langt gitt store svingninger i råvareprisene. Oljeprisen (Brent) har denne uken vært helt oppe i 130 dollar per fat men har falt tilbake til 112 dollar i skrivende stund. Grunnen til at det falt tilbake er at produsentene i Midtøsten antydet at de er villige til å øke produksjonen samt at Putin sa at Russland ville overholde kontraktene om oljeleveranser selv til land som Russland er «fiendtlige» med. Gassprisene har også skutt i været den siste tiden men falt litt tilbake på samme måte som oljeprisen. EU tar sikte på å redusere forbruket av russisk gass med to tredjedeler i år ved å skaffe gass andre steder og gjennom effektivisering. 

Krigen og de høye råvareprisene har skapt bekymring for de globale økonomiske utsiktene, særlig i Europa, hvor det er tettere økonomisk forhold til Russland. Den europeiske sentralbanken (ECB) nedjusterte på sitt møte i forrige uke vekstforventningene for 2022 til 3,7% fra 4,2%.

De høye råvareprisene har satt sentralbankene i en klemme. Inflasjonen var allerede veldig høy da krigen kom. Til tross for dette strammet ECB inn på sitt møte og besluttet å stoppe støttekjøpene av obligasjoner i tredje kvartal. Deretter vil det bli aktuelt å sette opp renten alt etter som hvordan inflasjonen utvikler seg.

Stemmingen i finansmarkedene har svingt i takt med råvareprisene den siste uken. Aksjer og andre risikoaktiva ble innledningsvis hardt rammet men stemmingen skiftet senere da råvareprisene falt. Norske aksjer har så langt klart seg veldig bra gjennom denne krigen noe som skyldes den høye oljeprisen. Et selskap som Equinor tjener gode penger på de høye olje- og gassprisene. Som ukas graf viser så har det norske aksjemarkedet «kun» falt drøye 2 prosent hittil i år. Dette er langt bedre enn de amerikanske og europeiske indeksene. Den russiske børsen er ned 41 prosent hittil år, men som grafen viser så har børsen vært stengt den siste uken. Skulle den velge å åpne vil kursfallet være betraktelig større.

 

14. mars 2022