Renteheving i USA

Den amerikanske sentralbanken (Fed) gjorde sin første renteheving siden desember 2018.

FED_AdobeStock_71272969.jpeg

I forrige uke ble det offisielt at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjorde sin første renteheving siden desember 2018. Økningen på et kvart prosentpoeng var akkurat som ventet og renten i USA vil dermed ligge i intervallet 0,25–0,50 prosent.

Totalt ser Fed nå for seg renteheving på hvert av de seks resterende møtene i år, slik at renten vil ligge rundt 2 prosent ved utgangen av året. Det er ett prosentpoeng høyere enn banken så for seg i desember. Den kraftige oppjusteringen av rentebanen viser helt klart at sentralbanken mener den er på etterskudd med å stramme inn pengepolitikken.

Fed hadde ikke ventet at inflasjonspresset skulle vedvare så lenge og så mye og må derfor være ekstra aggressive for å stanse spiralen. Prognosene for kjerneinflasjon fra sentralbanken er nå oppjustert til 4,1 % i år, noe som er klart høyere enn foregående estimat på 2,7 %. Og selv om kjerneinflasjonen ventes å avta de neste par årene, ser de fortsatt for seg at den likevel er en del høyere enn målet.

Videre ventes renten i USA å settes opp tre ganger i 2023 før toppen er nådd. Sentralbanksjefen Jay Powell gjorde ingen forsøk på å tone ned forventingene. Fed skal også begynne å redusere sin beholdning av verdipapirer, som har økt voldsomt etter støttekjøpene i pandemien. Dette kan starte så tidlig som i mai måned ifølge Powell.

Federal Reserve var ikke eneste sentralbank som hevet renten i forrige uke. Bank of England (BoE) hevet renten hevet videre til 0,75 prosent, noe som også var som ventet. Dette tar renten tilbake til nivået den var på før pandemien. BoE la vekt på at renten skal videre opp men budskapet var ikke så kraftig som det var i USA.

Når det gjelder den norske styringsrenten avholdes neste rentemøte i Norges Bank torsdag denne uken. Der er det ventet at styringsrenten vil bli økt med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Analytikere anslå at renten vil heves tre eller fire ganger til i inneværende år. Neste år er mer usikkert men dagens estimater viser at analytikere venter to hevinger før sommeren. Det vil i så fall gi en rente på 2,25% i Norge neste sommer.