Institusjoner

For bedrifter med overskuddslikviditet, er det viktig å ha en god strategi for hvordan den kan optimaliseres for å skape høyest mulig lønnsomhet. Flere bedrifter søker seg da mot kapitalforvaltere som kan ivareta bedriftens midler på en trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv måte, samtidig som krav til tilgjengelig likviditet møtes. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har lang erfaring med å understøtte og komplementere en organisasjons finansavdeling med nødvendige ressurser.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning bistår en rekke bedrifter med ressurser knyttet til kapitalforvaltning. Ofte dreier dette seg om bistand knyttet til etablering og implementering av nødvendig rammeverk og til valg av aktivaklasser og langsiktig strategisk sammensetning av kapitalstørrelser. Kapitalforvaltning av denne art dreier videre om å kunne tilpasse en langsiktig porteføljeforvaltning til mer kortsiktige markedsbevegelser – ofte referert til som taktiske avvik. SpareBank 1 Kapitalforvaltning kan dokumentere at vi over tid har bidratt til meget gode resultater knyttet til taktiske og kortsiktige markedsbaserte tilpasninger av større porteføljer, og vi har lang erfaring med å understøtte interne finansavdelinger med våre markedsanalyser.

Ta gjerne kontakt med SpareBank 1 Kapitalforvaltning for en nærmere presentasjon og gjennomgang av våre forvaltningsløsninger og analyseverktøy.