Privatpersoner/ holdingselskaper

Norske privatpersoner har tradisjonelt spart mindre i aksjer enn hva privatpersoner i våre naboland har gjort. Hvorfor det er slik vet vi ikke. Kanskje har noen hatt negative opplevelser med aksjespekulering, og velger derfor andre alternativer? Hvis man sammenligner med alternative investeringer innen renter, slik som obligasjoner og pengemarkedsinnskudd ser man at aksjer fortsatt har den høyeste gjennomsnittsavkastningen over tid. Samtidig er Norge blant de landene i verden med størst vekst i formuer. Det å forvalte formuen på en som vedlikeholder eller øker kjøpekraften gir forutsigbarhet i forhold til egen økonomi.

For SpareBank 1 Kapitalforvaltning er forutsigbarhet i investeringene et av våre aller viktigste fokusområder. At aksjemarkedet vil svinge i fremtiden er noe vi vet, men hvor mye porteføljen vil svinge er noe vi kan kontrollere. Enkelt sagt kan man si at jo større svingninger man tillater i porteføljen, jo høyere avkastning bør man kunne forvente over tid. Nøkkelen til en suksessfull investering er imidlertid å finne hva som er riktig for hver enkelt investor basert på faktorer som f.eks tidshorisont og likviditetskrav, og samtidig optimalisere avkastningen.

Dyktige rådgivere hos våre samarbeidspartnere i banker fra din lokale SpareBank 1-bank vil kunne bistå i prosessen med å skreddersy en portefølje til nettopp dine behov. Videre vil SpareBank 1 Kapitalforvaltning sørge for at investeringene alltid holder seg innenfor planen, og at resultatene er som forventet!

Meld din interesse her så vil vi sørge for at en rådgiver tar kontakt med deg.