Våre kunder

Våre kunder

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har erfaring med å forvalte formuer med forskjellige mål og krav. Mange faktorer kan spille inn, for eksempel er likvidtetskrav, tidshorisont, risikotoleranse og avkastningsforventninger faktorer som vil påvirke utformingen av kapitalforvaltningen. Ulike kundegrupper har behov for forskjellig tilnærming. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har over lang tid bygget erfaring og kompetanse til å forstå ulike krav, mål og ønsker på tvers av kundegrupper.