Hvor bærekraftig er din portefølje?

Målet er å vise deg hvordan dine investeringer bidrar til å nå FNs bærekraftmål og andre viktige normer og standarder.

ESG_MOCKUP.jpg
AdobeStock_227257562.jpeg

Ansvarlig og bærekraftig fondsforvaltning

Vi velger fond basert på flere kriterier, som risiko, avkastning og ESG-score. ESG er en forkortelse for miljø (E), sosiale (S) og forretningsetiske (G) forhold og gir gode indikasjoner på en bedrifts bærekraftsarbeid.

bærekraft.jpeg

Nye fond i porteføljen – dine penger har makt

Vi har tatt inn to nye fond fra den britiske fondsforvalteren Schroders, mot at de selger ut tobakkselskapet som lå i porteføljen og ikke investerer i tobakk fremover.

_DSC9284.jpg

Stadig færre selskaper til oppfølging

Åtte av casene vi har fulgt opp over tid, for potensielle brudd på FNs Global Compact, anses nå som lukket.

ESG_MOCKUP.jpg

Vil du vite mer?

Er du nysgjerrig på hvordan vi i SpareBank1 Forvaltning jobber med integrering av bærekraft i fondsporteføljene?

Ta kontakt