Etiske investeringer

Vi unngår å investere i selskaper som bryter etiske normer.

AdobeStock_227257562.jpeg

Når en finansstrategi er etablert sammen med rådgiver, og rammer for en dynamisk tilnærming til aktivaklassene satt, skal investeringene gjennomføres. Når man skal oppnå ønsket eksponering, enten det er i aksje- eller obligasjonsmarkedet, står man ovenfor flere alternativer. Vi investerer på vegne av våre kunder både direkte i enkeltaksjer, via aktive og passive fond. Det gjør at vi må foreta etiske vurderinger av både enkeltselskaper og leverandører av fond.