Vi er på vakt døgnet rundt

Vi overvåker porteføljen din, slik at du kan sove godt om natta

_DSC9281.jpg

Å følge utviklingen i markedene, og analysere investeringenes utvikling og forventede utvikling, er en av de mest tidkrevende jobbene for en investor. Det er gjerne hovedgrunnen til at en ønsker å sette bort investeringene til en profesjonell forvalter. Våre forvaltere har lang erfaring fra verdipapirmarkedene, og det har vært en meget god kontinuitet på forvaltersiden i selskapet, noe som gjør at avkastningshistorikken vi kan vise til er knyttet til de samme personene som i dag forvalter porteføljene.

Tilnærmingen til markedet, og valg av verdipapir det investeres i, er i stor grad påvirket av vårt markedssyn. Markedssynet blir utarbeidet av vår Investeringskomité som har eksistert siden 2002.

Vi benytter den faglige kompetansen i vår investeringskomité til å forsøke å forutsi den nærmeste tids utvikling i markedene vi følger. Basert på dette markedssynet vrir vi investeringene i porteføljen i retning av de aktivaklassene eller markedene vi forventer vil returnere den beste avkastningen. Dette er det vi kaller taktisk aktivaallokering. SpareBank 1 Forvaltning har siden 2002 forvaltet våre kunders midler med dynamikk. Derfor har vi også opparbeidet en god historikk som viser de taktiske grepene vi har gjennomført.