Uavhengig kapitalforvalter

Vi er en uavhengig aktør innen kapitalforvaltning, noe som betyr at vi investerer i markeder basert på vår investeringsfilosofi for å gi våre kunder risikotilpasset god avkastning.

sb1k_img4.jpeg

Vårt hovedfokus

Når vi setter sammen din portefølje, er hovedfokuset vårt en portefølje med et fornuftig forhold mellom avkastning og risiko. Det gjøres best ved å velge produkter fritt fra ulike leverandører. Derfor er vi helt uavhengig i vår rådgivning. Vi har ingen føringer fra eier eller andre i forhold til hvilke produkter vi skal velge, og vi mottar heller ingen godtgjørelser fra tredjeparter. De rabatter vi oppnår i form av vår størrelse betales i sin helhet ut til deg som kunde, slik at vi ikke har insentiver til å velge en leverandør framfor andre av økonomiske hensyn.