Stiftelser

Stiftelsesloven stiller krav til at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte, og det stilles også krav til at en både skal ta hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

En stiftelse er en selveid kapitalforvalter med lang investeringshorisont. Ofte stilles det krav til årlig avkastning både for å dekke stiftelsens løpende forpliktelser, og ikke minst for å oppnå kontinuitet på utbetalinger i tråd med stiftelsens formål. For en stiftelse er derfor forutsigbarhet i kapitalforvaltningen avgjørende. Stiftelsesloven stiller krav til at stiftelsens styre skal ha et aktivt forhold både sikkerhet og mulighetene for at stiftelsen skal oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har bistått en rekke stiftelser med utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategier. En kapitalforvaltningsstrategi danner rammeverket for den kapitalforvaltningen stiftelsen foretar, og vil nettopp ha til hensikt å balansere kravet til sikkerhet med kravet til tilfredsstillende avkastning. Vår erfaring er at en godt gjennomarbeidet kapitalforvaltningsstrategi ikke bare vil skape forutsigbarhet, men også å avhjelpe styret til å foreta rasjonelle vurderinger i perioder preget av urolige markedsbetingelser. SpareBank 1 Kapitalforvaltning tar gjerne en gjennomgang med din stiftelse for å presentere våre forvaltningsløsninger og modellverktøy og vi har en rekke stiftelser som kan benyttes som referanser i en slik sammenheng.